1 2 3 4 5 6

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu (objednávka).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky ( kompletácia objednávky)  po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako potvrdenie objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky ( kompletácia objednvky) obsahuje číslo objednávky pod ktorým je zaevidované udaje ako: názov a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

Kúpna cena

   Kúpna cena na internetovej stránke elektronického obchodu www.sijacie.sk www.anir.sk je konečná, tj. vrátane DPH pri osobnom prevziatí tovaru, Pri dodaní prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo pri dodaní tovaru kuriérskou firmou GLS je okrem ceny tovaru účtované aj prepravné a balné tovaru ktorá je prirátaná na koci objednávky pokiaľ nieje tento tovar v akcii kedy je preprava zdarma.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.